H2 Marines søknad til programmet Pilot-E leveres snarlig med målsetning om å utvikle en arbeidsbåt for oppdrettsbransjen, drevet på utslippsfritt hydrogen.

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Myndighetenes mål med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Partnere i prosjektet er Sintef, kraftselskapet NTE og H2 Marine  i tillegg til fornybarklyngen Renergy.

Det er hovedsakelig industrille aktører som stiller med kapital og risiko. Prosjektet omfatter bygging og drift av et produksjonsanlegg for hydrogen og selve arbeidsbåten.

Presseomtale i E24:
https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/rgLd3m/vil-satse-paa-hydrogenbaat-til-oppdrett-det-gaar-en-del-diesel