H2 MARINE utvikler løsninger for utvinning av hydrogen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Vår løsning utvinner hydrogen fra grønn energi med varme og oksygen som biprodukt.

I landbaserte settefiskanlegg er varme og oksygen essensielle elementer. Begge deler er naturlige biprodukter i en elektrolyseprosess, og vi tenker oss – som illustrasjonen viser – plassering av elektrolysør i umiddelbar nærhet til landbasert settefiskanlegg, Hydrogen lagres på tank slik at arbeidsbåt og forflåter til sjøbaserte anlegg kan bunkres i nærmiljø. En overgang fra dieseldrift for et slikt anlegg vil kunne spare opptil 380 tonn CO2 per år. Da har vi ikke tatt med transportbesparelse for oksygen til landbasert settefisk. 

Vår metode gir et miljøvennlig alternativ som ikke øker kostnader, samtidig som det sikrer stabile leveranser av oksygen.

H2 MARINE kan også tilby design, prosjektering og leveranse av hydrogendrevne arbeidsbåter.